Modern kultur

Kultur har funnits alltsedan människan skapade grottmålningarna och fram till vår moderna tid idag. Vad menas egentligen med begreppet modern kultur? Historiker lägger begreppet modern tid till tidsperioden som startade under 1500-talet.

Begreppet modern kultur bör sammankopplas med framväxten av de industriella samhällets framväxt under senare delen av 1800-talet i framförallt Europa och USA. Både fotografi, måleri, dans och design är modernitetens konstformer. Under 1900-talet kom även fotografiet att utvecklas till en konstform. Fotograferingen kom att handla om något mer än att endast förmedla dokumentation. Det moderna fotografiet ville förmedla känslor, estetik och dramatik. Även måleriet kom att förändras med fotografiets utbredning och popularitet. Den målande konsten övergick till den känslomässiga impressionismen och en bit senare in på 1900-talet kom den arkitektinspirerade kubismen.

Modern konst

I begreppet modern konst brukar konstkännare i regel lägga konst som är skapad inom modernitetens olika konstinriktningar, vilka är dadaismen, futurismen, surrealismen och kubismen för att nämna några. Dock är inte skiljelinjerna inom konstepokerna knivskarpa. En del kända konstnärer är mer förknippade med konststilarna än andra. Ett sådant exempel är Salvador Dali. Hans konst är mer eller mindre surrealismen personifierad. En av världens kändaste moderna konstnärer var Picasso – hans verk förknippades bland annat med kubismen. En målning som verkligen inte liknade någon annan när den målades är Picassos verk ”Kvinnorna från Avignon” från år 1907. Tavlan visar deformerade ansikten med kroppar som sönderbrutna skulpturer. Modern konst är ofta politisk och Picassos mest politiska konstverk är Guernica, en protest mot nazisternas bombningar av staden 1937.

Modernt fotografi

Modernt fotografi kan sammanfattas med tre olika kategorier – dokumentär, fantasi och abstraktion. Vad framtidens moderna fotografi kommer att innehålla är endast spekulativt. Abstraktionen inom fotografi uppkom efter andra världskriget. Allt var sönderbombat och fotografiet blev en abstrakt del av verkligheten. Fantasin inom fotograferandet kom under 1950-talet. Speciella objektiv användes och flera bilder i olika collage brukades för att få fram fantasifulla fotobilder. Den nutida fotokonsten har till viss del återgått till det dokumentära formatet, det vill säga att det vill berätta historier, livsöden och olika verkligheter genom kameralinsen. En banbrytande fotograf under tidigt 1980-tal är David Hockney. Genom sin vän Gregory skapade Hockney ett fotografiskt dokumentärt collage med namnet ”Gregory betraktar snön som faller”. Fotografiet ville tydliggöra vännens upplevelser av landskapet och är fortfarande idag inspirerande.